Προϊόντα

Nylon Roller

  • νάιλον κύλινδρος σε απόθεμα

    νάιλον κύλινδρος σε απόθεμα

    Οι κύλινδροι νάιλον χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως.Οι τροχαλίες χρησιμοποιούνται όπου υπάρχουν χαλύβδινα καλώδια.Οι συνήθεις τροχαλίες είναι κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο, χυτοσίδηρο και άλλα υλικά.Οι μεταλλικές τροχαλίες φθείρουν το καλώδιο, επηρεάζοντας σοβαρά τη διάρκεια ζωής του ακριβού καλωδίου και απειλώντας την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού.Η χρήση χυτού νάιλον υλικού για την κατασκευή τροχαλιών είναι ακριβώς για την αντιμετώπιση των σοβαρών μειονεκτημάτων των μεταλλικών τροχαλιών και αναπτύσσονται και εφαρμόζονται