Προϊόντα

Νάιλον κύλινδρο

  • nylon roller in stock

    νάιλον κύλινδρος σε απόθεμα

    Οι κύλινδροι νάιλον χρησιμοποιούνται επίσης ευρέως. Οι τροχαλίες χρησιμοποιούνται όπου υπάρχουν ατσάλινα καλώδια. Οι συνηθισμένες τροχαλίες είναι κατασκευασμένες από χυτοσίδηρο, χυτοσίδηρο και άλλα υλικά. Οι μεταλλικές τροχαλίες φθείρουν το καλώδιο, επηρεάζοντας σοβαρά τη διάρκεια ζωής του ακριβού καλωδίου και απειλώντας την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού. Η χρήση χυτού νάιλον υλικού για την κατασκευή τροχαλιών είναι ακριβώς για την αντιμετώπιση των σοβαρών μειονεκτημάτων των μεταλλικών τροχαλιών και αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε